Oddziały Szpitalne – Copy

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddziały Szpitalne – Copy

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W celu usprawnienia pracy Izby Przyjęć, a w konsekwencji skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na planowe przyjęcie, Szpital Specjalistyczny w Jaśle wprowadził harmonogram przyjęć na poszczególne oddziały. Prosimy o zgłaszanie się do Izby Przyjęć Planowych w następujących godzinach:

Nazwa oddziału Godziny przyjęć planowych
Oddział Otolatyngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej
08:00 - 8:30
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym
08:30 - 9:00
Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Urologii
09:00 9:30
Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki
09:30 - 10:00 10:30 - 11:00
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
10:00 – 10:30
Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
11:00 – 11:30
Oddział Geriatryczny
11:30 – 12:00
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW
12:00 – 12:30
Oddział Dermatologiczny
12:30 – 13:00
Oddział Diabetologiczny
13:00 – 13:30