Opieka duszpasterska

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Opieka duszpasterska

WYKAZ KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

Zgodnie w Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – pacjent przebywający w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawaj przez siebie religii. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia, szpital ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wskazane osoby lub instytucje oraz duchownego wyznawanej przez pacjenta religii i umożliwić z nim osobisty kontakt.

Kościół Rzymskokatolicki

Kaplica w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Kapelan szpitalny – tel.13 443 77 77

Kościół Greckokatolicki

ks. Grzegorz Pacan – tel. 604 691 338

Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Arka”

Jasło, ul. Kołłątaja 12 (Szkoła Muzyczna)

tel. 13 445 74 55

„STRAŻNICA” Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce

Jasło, ul. Szajnochy 45/3

Kom. 500-050-745
Tel. 13 446 73 60