Poradnia Alergologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Alergologiczna
Lokalizacja
Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja
Godziny pracy
  poniedziałekwtorek środaczwartekpiątek 
Godziny otwarcia1435 – 1835 1200 – 1800nieczynne700 – 900nieczynne
Personel
  • lek. Tomasz Bosak
  • dr n. med. Ewa Półchłopek
Zakres usług

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

  • pełnej diagnostyki i leczenia astmy oraz alergii pyłkowej i pokarmowej,
  • wykonywania testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych,
  • badania poziomu przeciwciał IgE całkowite,
  • badania czynnościowe płuc, spirometria,
  • inhalacji,
  • immunoterapii swoistej (tzw. odczulanie),
  • testów płatkowych.
Uwagi
Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.
Inne informacje