• Szpital Specjalistyczny w Jaśle
    Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną, z dniem 24.09.2021 r. w oddziałach szpitalnych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów.