Dyrekcja

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop

Dyrektor

mgr Beata Trzop

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Dariusz Kowalski

Z-ca dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

mgr Zbigniew Betlej