Dyrekcja

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop

Dyrektor

mgr Beata Trzop

tel. 13 44 37 503 (Sekretariat)

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

lek. Dariusz Kowalski

tel. 13 44 37 605 (Sekretariat)

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych

mgr Zbigniew Betlej

tel. 13 44 37 605 (Sekretariat)

Naczelna pielęgniarka

mgr Jadwiga Małek

tel. 13 44 37 670

Główna księgowa

mgr Wanda Czyżowicz 

13 44 37 522