Dyrekcja

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop

Dyrektor

mgr Beata Trzop

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa

lek. Dariusz Kowalski

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych

mgr Zbigniew Betlej

Naczelna pielęgniarka

mgr Jadwiga Małek

Główna księgowa

mgr Wanda Czyżowicz