Oddział Neonatologiczny

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Neonatologiczny

Kierownik oddziału 13 44 37 792
Położna Oddziałowa 13 44 37 559
Dyżurka lekarska 13 44 37 607
Dyżurka pielęgniarek 13 44 37 559

Kierownik oddziału:

 • lek. Grzegorz Krupa

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Agnieszka Walczak

Starszy asystent:

 • lek. Marzena Słowińska

Młodszy asystent:

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • Agata Władyka

Zastępca Kierownika ds. pielęgniarek:

 • Ewa Kudłacz
Zakres usług

Oddział Neonatologiczny jest Oddziałem II stopnia referencji w trójstopniowym systemie opieki neonatologicznej.

Oddział realizuje świadczenia medyczne w zakresie:

 • Opieka nad noworodkiem zdrowym
 • Opieka nad noworodkiem donoszonym chorym
 • Opieka nad wcześniakiem, w tym wymagającym intensywnej terapii
 • Profilaktyka zdrowotna – promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna matek

W strukturze organizacyjnej Oddziału znajdują się:

 • Stanowisko resuscytacyjne na trakcie porodowym – NEOPUFF
 • Sala dla noworodków wymagających obserwacji
 • Sala izolacyjna dla matki i noworodka z chorobą zakaźną
 • Łóżeczka dla noworodków zdrowych w zintegrowanym systemie opieki nad matką i noworodkiem / tzw rooming-in/
 • Sala Intensywnej Opieki i Terapii Noworodka, z trzema w pełni wyposażonymi w nowoczesny sprzęt stanowiskami do intensywnej terapii

Oddział pracuje w systemie rooming-in, co zapewnia nieograniczony kontakt matki z dzieckiem, od chwili urodzenia do wypisu ze szpitala.

Wyposażenie Oddziału Neonatologicznego:

 • Inkubatory zamknięte i otwarte
 • Dwa respiratory Infant-Flow , CPAP
 • Aparat do terapii oddechowej/ Vapotherm precision/
 • Lampy do fototerapii, pompy infuzyjne, pompy infuzyjne przepływowe ,kardiomonitory, puls oksymetry, EKG
 • RTG przyłóżkowe – w dostępie całodobowym
 • Specjalistyczny sprzęt do leczenia zdrowych i chorych noworodków
 • Aparat USG – Każdy urodzony w Oddziale noworodek ma wykonane przesiewowe badanie USG: głowy, j.brzusznej i serca . Pozwala to na szybkie postawienie diagnozy, prowadzenie skutecznej terapii u chorego noworodka, lub leczenie go w wyspecjalizowanych ośrodkach.

Procedury pielęgniarskie wykonywane na Oddziale:

 • Pobieranie krwi do badań przesiewowych i w kierunku chorób metabolicznych
 • Przesiewowe badanie słuchu
 • Szczepienia obowiązkowe: BCG, WZW B
 • Przezskórne badanie poziomu bilirubiny
  Przesiewowe badanie puls oksymetryczne
 • Podanie Witaminy K i Witaminy D3 wg obowiązującego standardu
 • Promocja karmienia piersią

Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarza neonatologa.

Lekarze i pielęgniarki systematycznie aktualizują specjalistyczną wiedzę neonatologiczną ,uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i sympozjach.

Przy Oddziale funkcjonuje Poradnia Neonatologiczna, w której prowadzona jest dalsza okresowa kontrola lekarska noworodków, które wymagają specjalistycznej opieki.

Jeżeli przyszła MAMA chce otrzymać więcej informacji podajemy nr telefonu do nas: 134437559 lub 134437607

Uwaga: Położnica winna posiadać wpis w  karcie ciąży zawierający dane wybranej położnej środowiskowej.

Galeria zdjęć
Inne informacje