Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Położniczo-Ginekologiczny

  • Jasło, ul. Lwowska 22

Kierownik oddziału 13 44 37 590
Położna Oddziałowa 13 44 37 556
Dyżurka lekarska 13 44 37 592
Dyżurka lekarska nocna 13 44 37 555
Dyżurka pielęgniarska (ginekologia) 13 44 37 557
Dyżurka pielęgniarska (położnictwo) 13 44 37 558
Trakt porodowy 13 44 37 560
Gabinet USG 13 44 37 716

 

 

Kierownik oddziału:

 • lek. Sławomir Szpak

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Aneta Chruszcz-Mejza

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Joanna Gonet-Sebastianka
 • lek. Jacek Źrebiec
 • lek. Aldona Świstak
 • lek. Ewelina Gładysz
 • dr n. med. Miłosz Pietrus
 • lek. Michał Zamorski
 • lek. Aneta Augustyn
 • lek. Stanisław Kucza

Asystenci:

 • lek. Dariusz Lewtak

Młodsi asystenci:

 • lek. Kornelia Podraza
 • lek. Agnieszka Szpak
 • lek. Maria Wdowik

Psycholog:

Kierownik ds. położnych:

 • mgr Bożena Kamińska

Zastępca Kierownika ds. położnych:

 • Barbara Buczek

Certyfikowany doradca laktacyjny

 • Eliza Dziadoszczyk-Wójcik
Profil oddziału

W skład oddziału wchodzą trzy połączone ze sobą odcinki. Odcinek Położniczy przygotowany jest do sprawowania kompleksowej opieki nad ciężarną, rodzącą oraz położnicą. Jeśli chodzi o opiekę nad noworodkiem, to do dyspozycji kobiet zostawiamy wybór między systemem tradycyjnym, a roomingiem. System „room-in” pozwala matce na współuczestniczenie w pielęgnacji i opiece nad noworodkiem. Odcinek Ginekologiczny przystosowany jest do diagnostyki i leczenia wielu jednostek chorobowych w tym: niepłodności, stanów przedrakowych, niektórych nowotworów narządu rodnego oraz zaburzeń statyki narządów płciowych z zaburzeniami trzymania moczu. Oddział dysponuje również Odcinkiem Patologii Ciąży, który przygotowany jest do diagnostyki i leczenia patologii płodu, łożyska oraz schorzeń ciężarnych wikłających przebieg ciąży. W strukturze oddziału pozostają również Oddział Położnictwa Septycznego oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, w której pacjentki mają możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego. W chwili obecnej poradnia realizuje program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Zakres usług
 • Drobne zabiegi diagnostyczno-lecznicze:
  • histerosalpingografia (obrazowanie jamy macicy i jajowodów przy użyciu promieni rentgenowskich),
  • kolposkopia (obrazowanie powierzchni tarczy szyjki macicy i pochwy przy pomocy urządzenia optycznego kolkoskopu),
  • wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy,
  • pobieranie wycinków celowanych z tarczy części pochwowej szyjki macicy,
  • detrunkacja polipa szyjkowego lub endometrialnego,
  • pobieranie wycinków ze sromu i pochwy,
  • wyłuszczanie torbieli gruczołu Bartholina,
  • nacięcie i marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina.
 • Laparoskopia (obrazowanie jamy brzusznej za pomocą sondy endoskopowej).
 • Histeroskopia diagnostyczna i lecznicza.
 • Operacje korygujące szyjki macicy.
 • Operacje na macicy i przydatkach:
  • zachowawcze wyłuszczenie mięśniaków,
  • amputacja nadszyjkowa trzonu macicy,
  • proste wycięcie macicy,
  • operacje na przydatkach.

Oddział posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym systemie opieki ginekologiczno-położniczej.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentek stworzyliśmy w naszym Szpitalu PUNKT LAKTACYJNY, aby zapewnić ciągłość opieki matkom i dzieciom w trakcie karmienia piersią.

Punkt laktacyjny  jest czynny w poniedziałki i piątki w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz w środy od 14 do 18. Aby się zarejestrować nie trzeba mieć skierowania! Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu:

 • 13 44 37 721 ( pn, pt od 9.00 do 14.00)
 • 13 44 37 556 (od pn do pt od 7.00 do 14.00)
 • 13 44 37 558 (całodobowo)

Porad laktacyjnych udziela pani mgr Eliza Dziadoszczyk-Wójcik, będąca położną i Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym,  pracującą w Oddziale Położniczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Pamiętajmy! KARMIENIE PIERSIĄ – MA ZNACZENIE!

Jako Zespół Szpitala, będący świadomy korzyści, jakie niesie podanie w pierwszej kolejności mleka matki noworodkowi i tym samym skolonizowanie jego przewodu pokarmowego, staramy się zapewnić warunki do prawidłowego rozpoczęcia karmienia piersią poprzez przystawienie dziecka do obu piersi w nieprzerywalnym dwugodzinnym kontakcie „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie, w trakcie trwania IV okresu porodu. Z kolei po cięciu cesarskim przystawiamy dziecko do piersi w ciągu kilkunastu minut po przywiezieniu pacjentki na salę pooperacyjną. Następnie staramy się nie podawać dziecku mieszanek sztucznych, jeśli nie zachodzi taka potrzeba (wyjątek stanowi konieczność potwierdzona przez lekarza neonatologa, potwierdzona pisemną zgodą matki).

Przez cały okres pobytu w Oddziale, niemal za każdym razem staramy się pomagać matce przystawiać noworodka do piersi, edukując przy tym m.in. w jaki sposób należy prawidłowo przystawić dziecko, w jakich pozycjach można karmić, jak rozpoznawać czy dziecko pobiera pokarm z piersi i oceniać czy się najada, ucząc między innymi Wskaźników Skutecznego Karmienia (WSK) oraz zapotrzebowanie żywieniowego noworodka w  kolejnych dobach życia. Jeśli zachodzi dana potrzeba, wspieramy laktację, stymulując ją, m.in. laktatorem elektrycznym. Odciągnięty pokarm podajemy dziecku (nawet odciągnięte ręcznie kilka kropli wcieramy w śluzówkę jamy ustnej) lub przechowujemy, edukując jaką techniką należy odciągać mleko, jak je zamrażać, rozmrażać i podgrzewać, przygotowując do podania maleństwu.

Punkt laktacyjny

Oddział Ginekologiczno-Położniczy oferuje możliwość porodów rodzinnych dla wszystkich zainteresowanych par. Oddział nieodpłatnie zapewnia strój ochronny dla osoby towarzyszącej.

Istnieje możliwość obejrzenia traktu porodowego i zapoznania się z warunkami w jakich będzie odbywać się poród po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 13 44 37 556.

Inne informacje