Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Kierownik oddziału13 44 37 590
Położna Oddziałowa13 44 37 556
Dyżurka lekarska13 44 37 592
Dyżurka lekarska nocna13 44 37 555
Dyżurka pielęgniarska (ginekologia)13 44 37 557
Dyżurka pielęgniarska (położnictwo)13 44 37 558
Trakt porodowy13 44 37 560
Gabinet USG13 44 37 716

Kierownik oddziału:

 • lek. Sławomir Szpak

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Aneta Chruszcz-Mejza

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Joanna Gonet-Sebastianka
 • lek. Jacek Źrebiec
 • lek. Aldona Świstak
 • lek. Ewelina Gładysz
 • lek. Maria Dubiel-Teleszyńska
 • lek. Wojciech Teleszyński
 • lek. Aneta Augustyn
 • lek. Stanisław Kucza

Asystenci:

 • lek. Dariusz Lewtak

Młodsi asystenci:

 • lek. Kornelia Podraza

Kierownik ds. położnych:

 • mgr Bożena Kamińska

Zastępca Kierownika ds. położnych:

 • Barbara Buczek
Profil oddziału

W skład oddziału wchodzą trzy połączone ze sobą odcinki. Odcinek Położniczy przygotowany jest do sprawowania kompleksowej opieki nad ciężarną, rodzącą oraz położnicą. Jeśli chodzi o opiekę nad noworodkiem, to do dyspozycji kobiet zostawiamy wybór między systemem tradycyjnym, a roomingiem. System „room-in” pozwala matce na współuczestniczenie w pielęgnacji i opiece nad noworodkiem. Odcinek Ginekologiczny przystosowany jest do diagnostyki i leczenia wielu jednostek chorobowych w tym: niepłodności, stanów przedrakowych, niektórych nowotworów narządu rodnego oraz zaburzeń statyki narządów płciowych z zaburzeniami trzymania moczu. Oddział dysponuje również Odcinkiem Patologii Ciąży, który przygotowany jest do diagnostyki i leczenia patologii płodu, łożyska oraz schorzeń ciężarnych wikłających przebieg ciąży. W strukturze oddziału pozostają również Oddział Położnictwa Septycznego oraz Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, w której pacjentki mają możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego. W chwili obecnej poradnia realizuje program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

Zakres usług
 1. Drobne zabiegi diagnostyczno-lecznicze:
  • histerosalpingografia (obrazowanie jamy macicy i jajowodów przy użyciu promieni rentgenowskich),
  • kolposkopia (obrazowanie powierzchni tarczy szyjki macicy i pochwy przy pomocy urządzenia optycznego kolkoskopu),
  • wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy,
  • pobieranie wycinków celowanych z tarczy części pochwowej szyjki macicy,
  • detrunkacja polipa szyjkowego lub endometrialnego,
  • pobieranie wycinków ze sromu i pochwy,
  • wyłuszczanie torbieli gruczołu Bartholina,
  • nacięcie i marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina.
 2. Laparoskopia (obrazowanie jamy brzusznej za pomocą sondy endoskopowej).
 3. Histeroskopia diagnostyczna i lecznicza.
 4. Operacje korygujące szyjki macicy.
 5. Operacje na macicy i przydatkach:
  • zachowawcze wyłuszczenie mięśniaków,
  • amputacja nadszyjkowa trzonu macicy,
  • proste wycięcie macicy,
  • operacje na przydatkach.

Oddział posiada II stopień referencyjności w trójstopniowym systemie opieki ginekologiczno-położniczej.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy oferuje możliwość porodów rodzinnych dla wszystkich zainteresowanych par. Oddział nieodpłatnie zapewnia strój ochronny dla osoby towarzyszącej.

Istnieje możliwość obejrzenia traktu porodowego i zapoznania się z warunkami w jakich będzie odbywać się poród po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 13 44 37 556.

Inne informacje

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza