Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik: lek. Elżbieta Belczyk-Snoch

Profil i specyfika zakładu
Zakład diagnostyki funkcjonuje w trybie ciągłym, całodobowym. Wykonuje szeroki panel badań diagnostycznych. Priorytetowo wykonuje pełny zakres badań analityki dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. W warunkach ambulatoryjnych z zakładu korzystają pacjenci poradni przyszpitalnych, jak również skierowani z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi posiadamy podpisane umowy współpracy oraz pacjenci prywatni.

Zakład diagnostyki laboratoryjnej obejmuje :

    • Pracownia Hematologii

    • Pracownia chemii Klinicznej

  • Pracownia Ogólna

Punkty pobrań ZDL:
Punkt Pobrań w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, ul. Lwowska 22, 38 -200 Jasło.

Czynny poniedziałek-piątek w godz. 7.15- 12.00 – przerwa 10.30-11.15, tel. 13 44 37 615

Punkt Pobrań przy Zespole Poradni Specjalistycznych ul. Chopina 38, 38-200 Jasło

Czynny  poniedziałek – piątek w godz. 7.15-9.30, tel. 13 44 67 700