Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Lwowska 22, 38 -200 Jasło
tel. 13 44 37 615
email: analityka@szpitaljaslo.pl

Czynne całodobowo

Kierownik: lek. Elżbieta Belczyk-Snoch

Profil i specyfika zakładu

Zakład diagnostyki funkcjonuje w trybie ciągłym, całodobowym. Wykonuje szeroki panel badań diagnostycznych. Priorytetowo wykonuje pełny zakres badań analityki dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. W warunkach ambulatoryjnych z zakładu korzystają pacjenci poradni przyszpitalnych, jak również skierowani z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi posiadamy podpisane umowy współpracy oraz pacjenci prywatni.

Zakład diagnostyki laboratoryjnej obejmuje:

 • Pracownia hematologii i koagulologii
 • Pracownia biochemii i immunochemii
 • Pracownia analityki ogólnej
 • Pracownia gazometrii
 • Pracownia badań specjalistycznych
Punkty pobrań ZDL:
Punkt Pobrań Szpital Specjalistyczny w Jaśle

ul. Lwowska 22, 38 -200 Jasło

tel. 13 44 37 612

Czynny w dni robocze w godz. 7.15- 12.00,
przerwa 11.00-11.30

Punkt Pobrań przy Zespole Poradni Specjalistycznych

ul. Chopina 38, 38-200 Jasło

tel. 13 44 37 753

Czynny w dni robocze w godz. 7.15-9.30

Przygotowanie do badań

Na wiarygodność wyników badań laboratoryjnych wpływa wiele czynników, wśród których bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowe przygotowanie do badania oraz sposób i czas pobrania próbek.

Nieprawidłowe przygotowanie do badań oraz niewłaściwe pobranie próbek przez pacjenta (mocz, kał), może spowodować uzyskanie wyniku badania, który nie będzie odpowiadał faktycznemu stanowi organizmu i utrudni lekarzowi ocenę stanu zdrowia.

Wybierając się do laboratorium w celu wykonania badań laboratoryjnych należy pamiętać
o kilku podstawowych zasadach:

 • większość badań laboratoryjnych należy wykonywać w godzinach porannych, we krwi pobranej na czczo, po ok. 12-godzinnym wypoczynku nocnym,
 • w przypadku niektórych badań, np. glukozy, żelaza, trójglicerydów, krew zawsze należy pobierać na czczo, gdyż po posiłku parametry te ulegają zmianom,
 • ze względu na rytm dobowy wielu hormonów, krew do badań z zakresu gospodarki hormonalnej organizmu, zaleca się pobierać w godzinach porannych,
 • niektóre badania wymagają specjalnego przygotowania przed pobraniem próbek do badań, np. powstrzymania się od przyjmowania leków, specjalnej diety itp.
 • próbki moczu, kału i innych materiałów pobierane samodzielnie należy pobierać wg zaleceń lekarza lub zgodnie z instrukcjami udostępnianymi w laboratorium,
 • próbki takie jak np. mocz i kał, należy dostarczać do laboratorium jak najszybciej po pobraniu,
 • w przypadku próbek pobieranych samodzielnie, głównie moczu i kału, zawsze należy zanotować datę i godzinę pobrania,
 • pojemniki z próbkami moczu i kału, należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której je pobrano.

Ważne!
Należy zapytać lekarza kierującego na badania lub pracownika laboratorium o prawidłowe przygotowanie do wykonania badań oraz poprawny sposób pobierania próbek.