Odwiedziny

Odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle odbywają się według poniższych zasad:

 • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach
  14:00 – 16:00;
 • do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca;
 • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce;
 • osoba odwiedzająca przed wejściem do budynku szpitala musi bezwzględnie mieć założoną maskę, zakrywającą usta i nos;
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji
  (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła);
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego;
 • w przypadkach szczególnych, ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent.