Odwiedziny

Odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle odbywają się według poniższych zasad:

Odwiedziny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle odbywają się według poniższych zasad:

 • Odwiedziny Pacjentów Naszego Szpitala odbywają się we wszystkie dni tygodnia.
 • Sugerowane godziny odwiedzin: 14:00 – 16:00.
 • Jednego pacjenta mogą równocześnie odwiedzać najwyżej dwie osoby.
 • Przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce.
 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji
  (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 • Osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego.
 • Odwiedziny nie powinny zakłócać pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów w szczególności prawa do poszanowania intymności ciszy   i spokoju.
 • Podczas wizyt lekarskich, konsultacji i wykonywania zabiegów przez pielęgniarki, osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 • W uzasadnionych przypadkach (np.: zagrożenie epidemiczne, izolacja pacjenta, wzmożony nadzór, możliwości organizacyjne Szpitala), odwiedziny mogą zostać ograniczone  i mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.