Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń medycznych w formie kserokopii oraz do wglądu w siedzibie szpitala (zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo do dostępu do jego dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w:

  • Sekcji dokumentacji medycznej i ruchu chorych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle budynek główny, parter obok portierni, pokój – C006, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
  • lub w sekretariacie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25 – 15.00.

2. Prośbę można również złożyć:

  • telefonicznie: tel. 13-44-37-572 (w tym przypadku formalizacja wniosku następuje przy odbiorze)
  • pocztą elektroniczną na adres: szpital@szpital.jaslo.pl

3. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem.

4. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskuje osoba upoważniona należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się we wnioskowanej dokumentacji medycznej.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej:

Udostępnianie dokumentacji medycznej w celu dalszego leczenia

Udostępnianie dokumentacji medycznej w innym celu

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej