Zakład Diagnostyki Obrazowej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Zakład Diagnostyki Obrazowej

ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Kierownik: lek. Michał Grochowiec

Profil i specyfika zakładu :
Zakład Diagnostyki Obrazowej funkcjonuje w trybie ciągłym, całodobowym. Wykonuje szeroki panel badań diagnostyki obrazowej. Świadczy usługi dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu jak również ambulatoryjnych pacjentów z poradni przyszpitalnych, skierowanych z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi posiadamy podpisane umowy współpracy oraz badania płatne przez pacjentów.

Zakład Diagnostyki Obrazowej obejmuje :

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI

Czynna całą dobę dla pacjentów ze skierowaniami ze szpitala i SOR.  Skierowania wydane spoza szpitala (poradnie, przychodnie, ośrodki zdrowia) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-17.30.

W pracowni rtg wykonuje się :

-zdjęcia z radiologii klasycznej

 -badania kontrastowe (urografia, cystografia, HSG , przełyk, przewód pokarmowy, wlew doodbytniczy) oraz skopia.     

Wszystkie badania wykonywane są systemem cyfrowym. Na życzenie pacjenta nagrywane są badania rtg nieodpłatnie na płytę CD .  Można wykonać badanie rtg odpłatnie w/g . cennika. Na zdjęcia rtg wymagane jest skierowanie. Badania kontrastowe wymagają wcześniejszej rejestracji

tel. 13 4437 547 lub osobiście w godz. pracy rejestracji  tj. 7.00-17.30 od poniedziałku do piątku.                                     

PRACOWNIA  TOMOGRAFII  KOMPUTEROWEJ

W Pracowni TK wykonuje się badania planowe od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-13.00. Rejestracja na badania osobiście od 7.00-17.30 w rejestracji Rtg lub telefonicznie nr tel.13 44 37 547 od pon-piątku. Na badanie wymagane jest skierowanie.

W pracowni TK wykonuje się:

-tomografię głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej z miednicą małą

-badania angiograficzne ( angio tętnic i aorty)

-badania układu kostnego(kręgosłup,kończyna górna,kończyna dolna,miednica)

Badanie TK można wykonać również odpłatnie w/g cennika. Wymagane skierowanie i wcześniejsza rejestracja.

PRACOWNIA  MAMMOGRAFICZNA

Czynna od poniedziałku do piątku w godz . od 7.00-14.-35

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja tel. 13 44 37 701 lub osobiście w rejestracji mammograficznej  od. 7.00-14.35 od poniedziałku do piątku.

Wykonujemy badania z poradni specjalistycznych. Na badanie wymagane jest skierowanie.

Badanie można wykonać także odpłatnie wg cennika po wcześniejszej rejestracji.

Nasza Pracownia Mammograficzna wykonuje również badania  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi bez skierowania (od 45 – 75 roku życia) – wymagana wcześniejsza rejestracja.

 

PRACOWNIA EEG

Czynna od poniedziałku do piątku w godz . od 7.00-12.-00

Wykonujemy badania EEG u dorosłych  elektroencefalografia mózgu

Badanie EEG u dzieci tylko leżących w szpitalu.

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telef. 13 44 37 547 lub osobiście w rejestracji Rtg  od. 7.00-17.30 od poniedziałku do piątku.

Na badanie wymagane jest skierowanie. Można wykonać badanie bez skierowania odpłatnie wg cennika po wcześniejszej rejestracji.