• Szpital Specjalistyczny w Jaśle
    Szpital Specjalistyczny w Jaśle realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie REHABILITACJI PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19, w Centrum Rehabilitacji - w Pracowni Fizjoterapii – przy ul. Kraszewskiego 13 w Jaśle