Oddziały Szpitalne

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddziały Szpitalne

Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Pododdziałem Gastroenterologicznym

 Oddział Dermatologiczny

Oddział Diabetologiczny

Oddział Geriatryczny

Oddział Neonatologiczny

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW

Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki

Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej

Oddział Pediatrii i Alergologii

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Oddział Psychiatryczny

W celu usprawnienia pracy Izby Przyjęć, a w konsekwencji skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na planowe przyjęcie, Szpital Specjalistyczny w Jaśle wprowadził harmonogram przyjęć na poszczególne oddziały. Prosimy o zgłaszanie się do Izby Przyjęć Planowych w następujących godzinach:

Nazwa oddziału Godziny przyjęć planowych
Oddział Otolatyngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej 08:00 – 8:30
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 08:30 – 9:00
Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Urologii 09:00 9:30
Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki 09:30 – 10:00
10:30 – 11:00
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 10:00 – 10:30
Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 11:00 – 11:30
Oddział Geriatryczny 11:30 – 12:00
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW 12:00 – 12:30
Oddział Dermatologiczny 12:30 – 13:00
Oddział Diabetologiczny 13:00 – 13:30