Centrum Zdrowia Psychicznego

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Centrum Zdrowia Psychicznego
Centrum Zdrowia Psychicznego

Szpital Specjalistyczny w Jaśle jest realizatorem programu pilotażowego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego od 1 lipca 2022 roku.

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego osobom dorosłym zamieszkałym na obszarze powiatów jasielskiego i strzyżowskiego.

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego lub cierpiące z powodu choroby psychicznej mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną.

Kompleksowa opieka psychiatryczna w naszym Centrum odbywa się w warunkach:

 • ambulatoryjnych, realizowanych przez:
  • Poradnię Zdrowia Psychicznego przy ul. Lwowskiej 22, 38-200 Jasło>
  • Poradnię Zdrowia Psychicznego ul. K. K. Baczyńskiego 15 38-200 Jasło (podwykonawca FEMINA Słowiński i Pierz Spółka jawna)
  • Poradnię Zdrowia Psychicznego Dobrzechów 3, 38-100 Strzyżów
  • Poradnię Zdrowia Psychicznego ul. Floriańska 18, 38-200 Jasło (podwykonawca Ośrodek Psychoterapii Marzena Lechwar)
  • Poradnię Zdrowia Psychicznego ul. Witosa 2, 38-100 Strzyżów (podwykonawca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SYNAPSA” Iwona Adamkiewicz)
 • leczenia środowiskowego (domowego), realizowanych przez Zespół Leczenia Środowiskowego, ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
 • dziennych realizowanych przez Oddział Dzienny Psychiatryczny ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
 • stacjonarnych (całodobowo), realizowany przez Oddział Psychiatryczny ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło.

Dla Pacjentów będących już w leczeniu w którejkolwiek z wymienionych struktur nic się nie zmienia.

Nową formą uzyskania pomocy i zakwalifikowania do specjalistycznej opieki w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego są Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne:

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Jaśle, 38-200 Jasło ul. Lwowska 22.

  e-mail: pzk_jaslo@szpital.jaslo.pl

  Telefon: 722016112, 13 44 36 932, 13 44 36 930, 13 44 36 931

  czynny codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 08:00 – 18:00

 • Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Dobrzechowie, 38-100 Strzyżów Dobrzechów 3, .

  e-mail: pzk_dobrzechow@szpital.jaslo.pl

  Telefon: 667 788 524

  czynny codziennie od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 08:00 – 18:00

Punkty Zgłoszeniowo–Koordynacyjne są ważnym elementem funkcjonowania pilotażu, a jego zadaniem jest udzielanie pomocy zgłaszającym się osobom.

Z Punktem Zgłoszeniowo–Koordynacyjnym może kontaktować się każda osoba, która pragnie otrzymać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w kryzysie psychicznym.

Nasi specjaliści czekają na pacjenta w godzinach pracy Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego. Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.

Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z jego bliskimi. Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie rozpoczyna się nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, które go nurtują.

Pacjenci dorośli – mieszkańcy spoza powiatów jasielskiego i strzyżowskiego przyjmowani są w ramach odrębnego kontraktu z NFZ.

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 r.ż. oraz osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogły znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.