Portale medyczne

Celem umożliwienia pogłębiania wiedzy pracowników, Szpital poleca poniższe bazy danych (portale medyczne), jako źródło informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej.