Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Polityka Systemu Zarządzania Jakością jest nadrzędnym elementem strategii funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w odniesieniu do świadczonych usług zdrowotnych, które spełniają wymagania i potrzeby pacjentów. Zadanie to jest realizowane poprzez wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy: ISO 9001:2015

„Misją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest
udzielanie profesjonalnej opieki medycznej”

Główne kierunki działania w celu realizacji Polityki Systemu Zarządzania Jakością to:

  1. Zagwarantowanie pacjentom usługi profesjonalnej, rzetelnej, terminowej, zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, obowiązującymi normami i przepisami prawa.
  2. Dbanie o bezpieczeństwo informacji będącej w posiadaniu szpitala i satysfakcję pacjentów oraz poszanowanie ich praw.
  3. Zatrudnienie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, która w sposób ciągły podnosi swoją wiedzę i umiejętności.
  4. Kształtowanie świadomości personelu o znaczeniu SZJ.
  5. Systematyczne identyfikowanie zagrożeń, ich analiza i ocena oraz podejmowanie niezbędnych działań służących minimalizacji lub całkowitego usunięcia zidentyfikowanych ryzyk.
  6. Ciągły rozwój i modernizacja infrastruktury szpitala, bazy sprzętowej oraz wprowadzania nowoczesnych technik medycznych.
  7. Prowadzenie systematycznych przeglądów i ocen skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością oraz spełnianie wymagań i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, zapewnia, że Polityka Jakości, jej cele i zadania są przekazane pracownikom, zrozumiałe, wprowadzone, przeglądane i utrzymywane we wszystkich Komórkach Organizacyjnych Szpitala. Wszyscy pracownicy Szpitala w zakresie swoich obowiązków są odpowiedzialni za realizacje powyższej Polityki oraz inicjowanie działań na rzecz dostosowania procesów i usług.