Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
Lokalizacja
Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja
Godziny pracy
Godziny otwarciaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek 
Godziny otwarcianieczynnenieczynnenieczynne800 – 13301000 – 1600
Personel
  • lek. Anna Piwowar-Konieczny
  • dr n. med. Filip Mejza
Zakres usług

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc świadczy usługi zdrowotne w zakresie: diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego, przede wszystkim astmy oskrzelowej, POChP, chorób wywołanych czynnikami zewnętrznymi jak pylica płuc, diagnostyki mukowiscydozy, kwalifikacji do domowego leczenia tlenem, diagnostyki gruźlicy – próba tuberkulinowa, pobierania plwociny w kierunku BK, badań czynnościowe – spirometria, pulsoksymetria, inhalacje, konsultacji na potrzeby specjalistów.

Uwagi
Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.
Inne informacje