Kontakt

Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22
38-200 Jasło
tel. 13 446 20 41, 13 443 75 00
fax. 13 446 83 22
e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl
NIP: 685-19-50-733
REGON: 370444486
Konto bankowe: PKO BP S.A.
nr konta: 19 1020 4391 0000 6102 0198 8450

Sekretariat
tel. 13 44 37 503
e-mail: szpital@szpital.jaslo.pl

Zamówienia publiczne
tel. 13 44 37 675
e-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl

Dział Kadr i Szkoleń
tel. 13 44 37 504, 13 44 37 505, 13 44 37 506
e-mail: kadry@szpital.jaslo.pl

Księgowość
tel. 13 44 37 522 
e-mail: finanse@szpital.jaslo.pl

Zaopatrzenie
tel. 13 44 37 521
e-mail: zaopatrzenie@szpital.jaslo.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Józef Rosół
tel. 13 44 37 784
e-mail: iod@szpital.jaslo.pl