Propozycje zatrudnienia

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Propozycje zatrudnienia

Szpital Specjalistyczny w Jaśle pilnie zatrudni

lekarzy

do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć

oraz

specjalistów radiologów 

Szpital Specjalistyczny w Jaśle poszukuje lekarzy następujących specjalizacji:

  • anestezjologii i intensywnej terapii
  • pediatrii
  • neonatologii
  • urologii
  • chirurgii ogólnej i onkologicznej
  • położnictwa i ginekologii

Szpital Specjalistyczny w Jaśle

ZATRUDNI

lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii

w Oddziale Psychiatrycznym.

Szpital posiada 2 wolne miejsca specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii.

Oferujemy pracę w podstawowej ordynacji oddziału wraz z dyżurami lekarskimi.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Oferty proszę kierować na adres:

Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło
szpital@szpital.jaslo.pl lub kadry@szpital.jaslo.pl
telefon: Sekretariat 13 44 37 503, Dział Kadr i Szkoleń 13 44 37 504