Poradnia Dermatologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Dermatologiczna

Lokalizacja

Jasło, ul. Kraszewskiego 13
(Centrum Rehabilitacji, I piętro)
Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

Godziny pracy

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 – 1435 700 – 1300 700 – 1435 1025 – 1800 700 – 1435

Personel

 • lek. Zbigniew Turek
 • lek. Lucyna Sanocka
 • lek. Anna Biesiadowska
 • lek. Marek Lew
 • lek. Marcelina Grochowiec

Zakres usług

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 • porad i leczenia w zakresie chorób skórnych i przenoszonych drogą płciową,
 • biopsji diagnostycznych,
 • zabiegów kriochirurgicznych,
 • zabiegów elektrokoagulacji,
 • badań mikrobiologicznych,
 • badań dermatoskopowych,
 • fototerapii i fotochemioterapii

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje