Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

Kierownik oddziału 13 44 37 581
Kierownik ds. pielęgniarek 13 44 37 582
Dyżurka lekarska 13 44 37 580
Dyżurka pielęgniarek 13 44 37 583
 •  

Kierownik oddziału:

 • lek. Katarzyna Czepiel-Rak

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Ewa Zięba-Wietecha

Starsi asystenci:

 • lek. Stanisław Kosiek
 • lek. Łukasz Tokarz
 • lek. Radosław Garbarz

Młodsi asystenci:

 • lek. Magdalena Kuchta
 • lek. Andrzej Jureczko

Psycholog:

 • mgr Agnieszka Michowicz-Stadnik

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • mgr Małgorzata Antas

Zastępca Kierownika ds. pielęgniarek:

 • mgr Maria Kawa
Profil oddziału

Oddział Neurologiczny z pododdziałem Udarowym posiada 31 łóżek, w tym dysponuje 4 łóżkową salą intensywnego nadzoru neurologicznego dla pacjenta w stanie zagrożenia życia. Wydzielone są sale udarowe o podwyższonym nadzorze przeznaczone do obserwacji i leczenia pacjentów z udarami mózgu.

Zakres usług

W oddziale prowadzi się diagnostyką i leczenie pacjentów:

 • z chorobami naczyniowymi mózgu (udary niedokrwienne i krwotoczne mózgu, tętniaki)
 • z procesami nowotworowymi układu nerwowego
 • z chorobami układu pozapiramidowego
 • z zespołami otępiennymi
 • z stwardnieniem rozsianymi
 • z padaczką
 • z bólami i zawrotami głowy
 • z zespołami bólowymi, korzeniowymi kręgosłupa.

Oddział dysponuje możliwością wykonania badań diagnostycznych: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, USG naczyń domózgowych, RTG, EEG, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Pacjentami opiekuje się wyspecjalizowana kadra lekarska, pielęgniarska, rehabilitanci, psycholog oraz neurologopeda.

Współpracujemy z Oddziałem Rehabilitacji w Krośnie, co umożliwia kontynuację leczenia rehabilitacyjnego pacjentów wymagających dalszego stacjonarnego usprawniania.

Oddział pełni funkcję konsultacyjne dla pacjentów innych oddziałów szpitala. Po zakończonej hospitalizacji pacjenci mogą kontynuować leczenie w Poradni Neurologicznej przy ulicy Kraszewskiego 13 w Jaśle.

Inne informacje