Pracownie Diagnostyczne

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Pracownie Diagnostyczne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej