Oddział Pediatrii i Alergologii

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Pediatrii i Alergologii
Lokalizacja
Lokalizacja Nr telefonu
Nr telefonu
13 44 37 620
Pielęgniarka Oddziałowa
13 44 37 619
Dyżurka lekarska
13 44 37 622
Dyżurka pielęgniarek
13 44 37 621

Kierownik oddziału:

 • dr n. med. Joanna Kazanecka

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Katarzyna Augustynek

Starsi asystenci:

 • lek. Barbara Urbanik
 • lek. Elżbieta Dańko-Bieńkowska
 • lek. Wiesława Lasik-Leśniak
 • lek. Katarzyna Jabłońska
 • lek. Katarzyna Leszczyńska

Młodsi asystenci:

 • lek. Aleksandra Lupa-Krasowska
 • lek. Urszula Chruściel-Jedynak
 • lek. Katarzyna Gajda
 • lek. Paulina Barszcz

Psycholog:

 • mgr Agnieszka Michowicz-Stadnik

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • mgr Aneta Kusiak

p.o. Kierownik ds. pielęgniarek:

 • Małgorzata Niemiec
Profil oddziału

Oddział Pediatrii i Alergologii w Jaśle posiada 24 łóżka. Prowadzi działalność medyczną w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego od 0 do 18 lat w tym chorób układu oddechowego, pokarmowego, układu krążenia, nerek i dróg moczowych, chorób układu krwiotwórczego i nerwowego.

Personel Oddziału Dziecięcego to lekarze specjaliści i kompetentny zespół pielęgniarski, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii – 4 miejsca szkoleniowe.

Procedury medyczne są wykonywane w oparciu o sprzęt specjalistyczny znajdujący się w Oddziale i Szpitalu, w tym Pracownie: Rentgenodiagnostyczna, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Ultrasonograficzna.

W Oddziale mogą przebywać z dziećmi rodzice lub opiekunowie przez całą dobę. Jest też pokój zabaw wyposażony w sprzęt zabawki, które umilają pobyt pacjenta w Szpitalu.

Zakres usług

Oddział posiada 22 łóżka. Diagnozuje i leczy choroby u dzieci w wieku 0-18 r.ż. Większość hospitalizowanych pacjentów przyjmowana jest w trybie  „ostrego dyżuru”.

Najczęściej są to pacjenci z :

 • zakażeniami układu oddechowego
 • zakażeniami przewodu pokarmowego
 • zakażeniami układu moczowego
 • zakażeniami uogólnionymi
 • gorączką o nieznanej etiologii
 • chorobami alergicznymi i zaostrzeniem astmy,pokrzywką,innymi ostrymi reakcjami alergicznymi
 • zaburzeniami zachowania i emocji
 • zatruciami przypadkowymi i nieprzypadkowymi
 • inne

W trybie planowym do diagnostyk i leczenia przyjmowane są dzieci z przewlekłymi:

 • bólami głowy
 • bólami brzucha
 • zaburzeniami przyboru masy ciała i wzrostu
 • zaburzeniami narządu ruchu

Zakres usług:

 • badania analityczne
 • badania mikrobiologiczne
 • badania obrazowe (USG,RTG,MR)
 • badania czynnościowe (Eeg,Holter EKG i RR)
 • testy alergiczne (panele,testy skórne,punktowe)
 • badania endoskopowe (gastroskopia,rektoskopia)
 • badania psychologiczne
 • konsultacje:
  • kardiolog dziecięcy
  • psychiatra dziecięcy
  • laryngolog dziecięcy
  • doradca laktacyjny
  • dietetyk
Inne informacje