Oddział Pediatrii i Alergologii

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Pediatrii i Alergologii

Kierownik Oddziału 13 44 37 620
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 619
Dyżurka lekarska 13 44 37 622
Dyżurka pielęgniarek 13 44 37 621

Kierownik oddziału:

 • dr n. med. Joanna Kazanecka

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Katarzyna Augustynek

Starsi asystenci:

 • lek. Barbara Urbanik
 • lek. Elżbieta Dańko-Bieńkowska
 • lek. Wiesława Lasik-Leśniak
 • lek. Katarzyna Jabłońska
 • lek. Katarzyna Leszczyńska

Młodsi asystenci:

 • lek. Aleksandra Lupa-Krasowska
 • lek. Urszula Jedynak-Chruściel
 • lek. Katarzyna Gajda
 • lek. Paulina Barszcz

Psycholog:

 • mgr Agnieszka Michowicz-Stadnik

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • mgr Aneta Kusiak
 
p.o. Kierownik ds. pielęgniarek:
 • Małgorzata Niemiec

Profil oddziału

Oddział Pediatrii i Alergologii w Jaśle posiada 24 łóżka. Prowadzi działalność medyczną w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego od 0 do 18 lat w tym chorób układu oddechowego, pokarmowego, układu krążenia, nerek i dróg moczowych, chorób układu krwiotwórczego i nerwowego.

Personel Oddziału Dziecięcego to lekarze specjaliści i kompetentny zespół pielęgniarski, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii – 4 miejsca szkoleniowe.

Procedury medyczne są wykonywane w oparciu o sprzęt specjalistyczny znajdujący się w Oddziale i Szpitalu, w tym Pracownie: Rentgenodiagnostyczna, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Ultrasonograficzna.

W Oddziale mogą przebywać z dziećmi rodzice lub opiekunowie przez całą dobę. Jest też pokój zabaw wyposażony w sprzęt zabawki, które umilają pobyt pacjenta w Szpitalu.

Inne informacje