Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna

Lokalizacja

Jasło, ul. Lwowska 22 Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

Godziny pracy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435

Personel

  • lek. Karol Biesiadowski
  • lek. Gerald Hombesch
  • lek. Piotr Bemben
  • lek. Andrzej Zasadny
  • lek. Dawid Mastej
  • lek. Szymon Zuzak

Zakres usług

Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna zajmuje się leczeniem pacjentów po urazach narządu ruchu i leczeniem chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

W Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej udzielne są świadczenia z zakresu rozpoznawania i leczenia chorób układu ruchu (kości, stawów) i mięśni, zapobiegania wadom postawy i korygowania ich, leczenia wad rozwojowych narządu ruchu oraz poprawiania i przywracania czynności narządów ruchu, rozpoznawania i leczenia urazów narządu ruchu – złamań, skręceń, zwichnięć i urazów tkanek miękkich (skóra, mięśnie, ścięgna, więzadła), unieruchomienia – opatrunki gipsowe, gorsety, kontynuacje leczenia po zabiegach operacyjnych.

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje