Oddział Geriatryczny

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Geriatryczny

Kierownik Oddziału 13 44 37 796
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 794
Dyżurka lekarska 13 44 37 795
Dyżurka pielęgniarek 13 44 37 793

Kierownik oddziału:

  • lek. Wacław Pienta

Z-ca kierownika oddziału:

  • lek. Dariusz Kowalski

Starsi asystenci:

  • lek. Krzysztof Fudalej
  • lek. Andrzej Trzop

Młodszy asystent:

  • lek. Nataliia Vynnyk

 

Psycholog:

  • mgr Joanna Myśliwiec

Kierownik ds. pielęgniarek:

  • mgr Monika Marcisz
Zakres usług

Oddział geriatryczny realizuje całościową ocenę geriatryczną, intensywne procedury diagnostyczne i lecznicze ostrych stanów chorobowych u pacjentów geriatrycznych tj. pacjentów którzy skończyli przynajmniej 60 lat i u których pojawiło się ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Zajmujemy się również wykrywaniem i eliminacją czynników wpływających na pogorszenie stanu zdrowia pacjenta geriatrycznego, rehabilitacją, opieką psychologiczną, planowaniem dalszego leczenia, poprawą komfortu życia w przypadku schorzeń nieuleczalnych, edukacją pacjenta geriatrycznego i jego rodziny lub opiekunów.

Inne informacje