Pracownia serologii transfuzjologicznej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Pracownia serologii transfuzjologicznej

Kierownik: mgr Anna Janik

Telefon: 13 44 37 609 lub 13 44 37 610

Zakres działania:

Bank Krwi:

całodobowe zabezpieczanie szpitala w krew i jej składniki

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej:

jest czynna całą dobę i wykonuje badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu i pacjentów ambulatoryjnych

Próbki krwi do badań pobierane są w Punkcie Pobrań Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w dni robocze w godz. 7.15- 12.00, przerwa 11.00-11.30

Zakres badań:

  • Określanie grup krwi układu ABO i antygenu z układu Rh
  • Przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych
  • Próba zgodności serologicznej przed przetoczeniem krwi
  • Badania w kierunku konfliktu serologicznego między matką a płodem
  • Badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD
  • Określanie antygenu K oraz innych antygenów grupowych krwi
  • Badanie w celu identyfikacji przeciwciał

Zapewnienie Jakości Wykonywanych Badań

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej bierze stały udział w:

  • Krajowym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej KPZOJLIT.
  • Programie Międzynarodowej Zewnętrznej Kontroli Jakości Badań Immunotransfuzjologicznych.
  • Prawidłowość funkcjonowania pracowni oraz jakość wykonywanych badań jest również kontrolowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, pełniące merytoryczny nadzór nad pracownią.