Oddział Psychiatryczny

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Psychiatryczny

 • Jasło, ul. Za Bursą 1

Centrala (portiernia) 13 44 63 041
Kierownik oddziału 13 44 37 733
Dyżurka lekarska 13 44 37 734
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 732
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 13 44 37 735

Kierownik oddziału:

 • lek. Ewa Teneta

Starsi asystenci:

 • lek. Klemens Hłodzik

Asystenci:

 • lek. Michał Burbelka

Młodsi asystenci:

 • lek. Michał Nowak
 • lek. Dorota Jasińska
 • lek. Maciej Jedynak
 • lek. Paweł Jarosz

Psycholodzy:

 • mgr Magdalena Węgrzyn-Grasela (specjalista psychologii klinicznej)
 • mgr Aleksandra Antas ( psycholog)
 • mgr Kornelia Górska (psycholog)
 • mgr Damian Garbacik (psycholog)

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • Lucyna Wątroba

Zastępca Kierownika ds. pielęgniarek:

 • mgr Agnieszka Ziomber

Zakres usług

W ramach Oddziału prowadzone są: diagnostyka, leczenie oraz wstępna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia organiczne, psychozy, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i występujące pod postacią somatyczną). Pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa, interwencje socjalne, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Specjalistycznego.

Inne informacje