Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć

Kierownik Oddziału 13 44 37 588
Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego 13 44 37 535
Dyżurka lekarska 13 44 37 579
Izba Przyjęć 13 44 37 573

Kierownik oddziału:

 • lek. Piotr Marciniak

Z-ca Kierownika oddziału:

 • lek. Artur Sadzikowski

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • mgr Alina Potera

Z-ca kierownika ds. pielęgniarek:

 • mgr Agnieszka Sysoł

Pielęgniarz koordynujący (Transport Sanitarny)

 • Józef Wilk

Zakres usług

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), który udziela świadczeń medycznych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, szczególnie w przypadku urazów, zatruć, poważnych chorób wewnętrznych i neurologicznych(zawał serca, udar mózgu).

Zakres świadczonych usług medycznych:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo, polegających na:

 • diagnostyce urazów, zatruć i nagłych zachorowań,
 • podjęciu leczenia i wykonywania procedur medycznych w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • kontynuacji leczenia pacjentów kierowanych przez zespoły ratownictwa medycznego,
 • pomocy medycznej ofiarom wypadków, klęsk żywiołowych i katastrof.

Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOP SOR)
Od 1 lipca 2021 roku, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SS w Jaśle funkcjonuje nowy system obsługi pacjentów. Jest on efektem nowego rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego przyjmowania pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych, które wnosi zmiany w systemie zarządzania SOR i wprowadza ujednolicony system segregacji medycznej przy wykorzystaniu narzędzia TOP SOR.
Tryb Obsługi Pacjenta w SOR (TOP SOR) ma na celu stworzenie wystandaryzowanego systemu rejestracji i przyjęć pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Pacjent zgłaszający się do SOR po zarejestrowaniu się w oddziale ratunkowym, zostaje przydzielony do jednej z kategorii;

 • czerwona – konieczna natychmiastowa pomoc,
 • pomarańczowa – pomoc bardzo pilna czas oczekiwania poniżej 10 minut,
 • żółta – konieczna pomoc pilna z możliwym czasem oczekiwania 30- 60 minut,
 • zielona – czas oczekiwania może wynieść do 120 minut,
 • niebieska – czas oczekiwania na przyjęcie do 240 minut.

Po za obszar SOR- u została wyodrębniona Izba Przyjęć Planowych, która ma na celu sprawne, niekolidujące z pracą SOR przyjmowanie pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitala w zaplanowanym terminie.

Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług w SOR oraz w trosce o ich czas informujemy, że osoby niebędące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, powinny zgłaszać się do poradni lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a poza godzinami pracy POZ do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.