Pracownia prób czynnościowych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Pracownia prób czynnościowych

tel. 13 44 37 651

Lokalizacja: 

ul Lwowska 22, 38-200 Jasło

Główny budynek Szpitala