Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Fundusze celowe logotyp

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

„Zakup centrali monitorującej z monitorami funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego  w Jaśle”

Dofinansowanie 399.600,00/całkowita wartość 399.600,00

Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada w swoich strukturach Oddział Anestezjologii  i Intensywnej Terapii. Na oddziale tym leczy się równocześnie 6 pacjentów wymagających całodobowego monitorowania funkcji życiowych. Służyć do tego będzie nowa centrala monitorująca wraz z przyłóżkowymi monitorami funkcji życiowych z monitorowaniem EKG, SPO2, NIMB, temperatury, EACO2, funkcją pomiarów krwawego ciśnienia tętniczego w całości połączone z centralą CSCS.

„Zakup respiratora dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego  w Jaśle”

Dofinansowanie 60.000,00/całkowita wartość 108.000,00

Respirator jest niezbędny w procesie hospitalizacji noworodków . Pozwala na hospitalizację noworodka w miejscu jego urodzenia. Minimalizuje ryzyko związane z transportem do innej placówki i umożliwia leczenie matki i dziecka w oddziale.

„Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle”

Dofinansowanie 78.140,00/całkowita wartość 110.850,00 zł

Rozbudowa instalacji tlenowej na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz na Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki zapewni bezpieczeństwo pacjentom poprzez zapewnienie ciągłego dostępu do instalacji gazów medycznych bezpośrednio przy łóżku chorego.

„Zakup centrali monitorującej z monitorami funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Dofinansowanie 399.600,00/całkowita wartość 399.600,00 zł

Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada w swoich strukturach Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Na oddziale tym leczy się równocześnie 6 pacjentów wymagających całodobowego monitorowania funkcji życiowych. Służyć do tego będzie nowa centrala monitorująca wraz z przyłóżkowymi monitorami funkcji życiowych z monitorowaniem EKG, SPO2, NIMB, temperatury, EACO2, funkcją pomiarów krwawego ciśnienia tętniczego w całości połączone z centralą CSCS.

„Zakup respiratora dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Dofinansowanie 60.000,00/całkowita wartość 108.000,00 zł

Respirator jest niezbędny w procesie hospitalizacji noworodków . Pozwala na hospitalizację noworodka w miejscu jego urodzenia. Minimalizuje ryzyko związane z transportem do innej placówki i umożliwia leczenie matki i dziecka w oddziale.

„Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle”

Dofinansowanie 78.140,00/całkowita wartość 110.850,00 zł

Rozbudowa instalacji tlenowej na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz na Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i chirurgii Reki zapewni bezpieczeństwo pacjentom poprzez zapewnienie ciągłego dostępu do instalacji gazów medycznych bezpośrednio przy łóżku chorego.

„Zakup aparatów USG dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii i dekontaminatora powietrza dla Szpitala Specjalistycznego Jaśle”

Dofinansowanie 377.490,00 zł/całkowita wartość 423.415,50 zł

Aparaty USG pozwolą na szybszą i bezpieczniejszą diagnostykę obrazową w obrębie oddziałów bez potrzeby transportu chorego. Aparaty USG dedykowane danej grupie schorzeń w sposób znaczący gwarantują wysoką jakość wykonywanych badań.
Transportowy dekontaminator powietrza w sposób bezpośredni służy do punktowej profilaktyki przeciwcovidowej. Jest on umieszczany na korytarzach, salach chorych, gabinetach zabiegowych gdzie przebywali pacjenci z podejrzeniem COVID-19 lub osoby chore na COVID-19

„Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”

Dofinansowanie 1.700.000,00 zł/całkowita wartość 2.390.346,54 zł

Nowo zakupiony tomograf zapewni szybsze i bezpieczniejsze diagnozowanie pacjentów, w tym chorych na Covid-19. Zastosowana w tomografie 64 warstwowym najnowsza technologia zapewnia mniejszą inwazyjność badania pacjentów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości diagnostyki. Pozwala to na obniżenie dawki promieniowania i ilości stosowanych jodowych środków kontrastowych co radykalnie wpływa na bezpieczeństwo pacjentów. Nowy aparat gwarantuje szybszą i skuteczniejszą niż do tej pory diagnostykę i skuteczne leczenie chorych.