Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Fundusze celowe logotyp

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

„Zakup centrali monitorującej z monitorami funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego  w Jaśle”

Dofinansowanie 399.600,00/całkowita wartość 399.600,00

Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiada w swoich strukturach Oddział Anestezjologii  i Intensywnej Terapii. Na oddziale tym leczy się równocześnie 6 pacjentów wymagających całodobowego monitorowania funkcji życiowych. Służyć do tego będzie nowa centrala monitorująca wraz z przyłóżkowymi monitorami funkcji życiowych z monitorowaniem EKG, SPO2, NIMB, temperatury, EACO2, funkcją pomiarów krwawego ciśnienia tętniczego w całości połączone z centralą CSCS.

„Zakup respiratora dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala Specjalistycznego  w Jaśle”

Dofinansowanie 60.000,00/całkowita wartość 108.000,00

Respirator jest niezbędny w procesie hospitalizacji noworodków . Pozwala na hospitalizację noworodka w miejscu jego urodzenia. Minimalizuje ryzyko związane z transportem do innej placówki i umożliwia leczenie matki i dziecka w oddziale.

” Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle”

Dofinansowanie 78.140,00/całkowita wartość 110.850,00 zł

Rozbudowa instalacji tlenowej na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz na Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki zapewni bezpieczeństwo pacjentom poprzez zapewnienie ciągłego dostępu do instalacji gazów medycznych bezpośrednio przy łóżku chorego.