Skargi i wnioski

DYREKTOR SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

W JAŚLE PRZYJMUJE W SPRAWIE SKARGI WNIOSKÓW

WE WTOREK I CZWARTEK

W GODZ. 12.00 – 14.00

 

 

 

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle każdy Pacjent może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w sprawie skarg, wniosków oraz wszelkich wątpliwości, gdy doszło do naruszenia Państwa praw w trakcie realizacji procesu leczniczego.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:
mgr Paulina Brożyna
tel.: 13 44 37 791, e-mail: pbrozyna@szpital.jaslo.pl

 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta  przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 725-1500  w budynku administracji   Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22  –  pokój 28. 

 

 

ODDZIAŁOWA KSIĄŻKA UWAG

znajduje się  w dyżurce pielęgniarskiej

i jest dostępna dla każdego pacjenta hospitalizowanego w oddziale oraz jego rodziny

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta

TIP czyli Telefoniczna Informacja Pacjenta to wspólny numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta oraz Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

800 190 590 to bezpłatny ogólnopolski numer infolinii, na który mogą zadzwonić wszyscy którzy chcą uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18.00

Do Rzecznika Praw Pacjenta skargi, wnioski i petycje można składać:
•    pisemnie na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-171 Warszawa
•    pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl
•    poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)
•    faksem pod nr (22) 506-50-64
•    osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:

Do NFZ skargi można składać

  • Pisemnie na adres: Podkarapcki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Ul. Zamkowa 8

35-032 Rzeszów

  • Pocztą elektronicznie na adres: sekretariat@nfz-rzeszow.pl

Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego

Anna Sierżęga
Tel. 734 117 362

e-mail: a.sierzega@rpp.gov.pl