Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Lokalizacja

Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

 

  • Osobista

  • Telefoniczna: 13 44 64 273

  • Wymagane skierowanie: Tak

Godziny pracy

Godziny otwarcia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 – 1800  700 – 1435  700 – 1400  700 – 1500  700 – 1435 

Personel

 

  • lek. Aneta Chruszcz-Mejza

  • dr n. med. Łukasz Pietrus

  • lek. Halina Wróblewska-Chruszcz

  • lek. Aldona Świstak

  • lek. Aneta Augustyn

Zakres usług

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 

  • leczenia pacjentek z chorobami ginekologicznymi, diagnostyki i leczenia bólów brzucha, piersi,

  • opieki nad kobietą ciężarną,

  • udzielania porad i konsultacji na potrzeby innych specjalistów tj. chirurga, dermatologa,

  • usuwania szwów po zabiegu operacyjnym, cięciu cesarskim,

  • ustalania wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zabiegu operacyjnym, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji,

  • pełnego zakresu badań: pobieranie cytologii, USG przez powłoki brzuszne i dopochwowe, KTG,

  • edukacji pacjentek w formie informatorów i ulotek.

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje