Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej

Kierownik oddziału 13 44 37 634
Kierownik ds. pielęgniarek 13 44 37 635
Dyżurka lekarska 13 44 37 603
Dyżurka pielęgniarek 13 44 37 633
 •  

Kierownik oddziału:

 • lek. Janusz Kalisz

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Elżbieta Zima-Chudy

Starsi asystenci:

 • lek. Tomasz Stachacz
 • lek. Małgorzata Górka-Szot
 • dr n.med. Tomasz Stapiński

Asystenci:

 • lek. Ewa Stępień

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • Wiesława Kardaś
Profil oddziału

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle działa od 1967r. Pierwszym Ordynatorem i założycielem oddziału był lek. med. Marian Szura. Liczący obecnie 23 łóżka oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem operacyjnym i zachowawczym schorzeń z zakresu otolaryngologii.

Zakres usług

W zakresie diagnostyki oddział wykonuje:

 • diagnozowanie chorób ucha i narządu równowagi z wykorzystaniem nowoczesnego audiometru i tympanometru,
 • diagnozowanie chorób nosa i zatok przynosowych,
 • diagnozowanie chorób jamy ustnej, gardła i ślinianek,
 • diagnozowanie chorób krtani, tchawicy i oskrzeli,
 • diagnozowanie schorzeń przełyku.

W zakresie leczenia operacyjnego oddział wykonuje zabiegi:

W zakresie ucha:

 • operacje radykalne i zachowawcze,
 • operacje na wyrostku sutkowatym,
 • usuwanie polipów ucha,
 • usuwanie ciał obcych z ucha,
 • pobieranie wycinków ze zmian nowotworowych ucha do bad. hist.-pat.,
 • nacinanie krwiaków małżowiny usznej,
 • usuwanie wrodzonych przetok przedusznych,
 • drenaż /gromet/ jam bębenkowych przy wysiękowym zapaleniu uszu.

W zakresie nosa i zatok przynosowych:

 • operacje plastyczne przegrody nosa u dorosłych i u dzieci,
 • usuwanie polipów nosa,
 • operacje przerostu małżowin nosowych,
 • operacje zatok szczękowych zachowawcze i radykalne,
 • operacje zatok sitowych,
 • operacje torbieli szczęk i żuchwy,
 • plastyka przetok ustno-zatokowych,
 • repozycje złamań kości nosa,
 • nacinanie krwiaków i ropni przegrody nosa,
 • leczenie krwawień z nosa,
 • usuwanie ciał obcych z nosa,
 • punkcje zatok szczękowych.

W zakresie jamy ustnej i gardła:

 • usuwanie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego,
 • przycinanie przerośniętych migdałków podniebiennych u dzieci,
 • usuwanie zmian nowotworowych j.ustnej, języka i gardła,
 • usuwanie torbieli j.ustnej,
 • usuwanie kamieni ślinianki podżuchwowej,
 • nacinanie i drenaż ropni okołomigdałkowych, oraz zębopochodnych twarzy i szyi

W zakresie krtani:

 • mikrochirurgiczne usuwanie polipów i innych zmian krtani,
 • pobieranie wycinków z guzów krtani

W zakresie tchawicy i oskrzeli:

 • tracheotomia,
 • wykonywanie bronchoskopii tzw. sztywnej, w celu usuwania ciał obcych z tchawicy i oskrzeli lub pobierania wycinków do badania hist-pat z tchawicy i oskrzeli.

W zakresie przełyku:

 • wykonywanie oesophagoskopii u dzieci i u dorosłych w celu usuwania ciał obcych z przełyku oraz pobierania wycinków z guzów przełyku.

W zakresie twarzy i szyi:

 • usuwanie guzków łagodnych ze skóry twarzy i szyi,
 • usuwanie torbieli szyi,
 • usuwanie ślinianki podżuchwowej,
 • usuwanie węzłów chłonnych do badania hist.-pat.,
 • pobieranie wycinków z guzów szyi,
 • nacinanie ropni szyi.

W przyszłości planowane jest poszerzenie zakresu zabiegów o zabiegi endoskopowe nosa i zatok przynosowych /FESS/.

Inne informacje