Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej

Kierownik oddziału13 44 37 634
Kierownik ds. pielęgniarek13 44 37 635
Dyżurka lekarska13 44 37 603
Dyżurka pielęgniarek13 44 37 633

Kierownik oddziału:

 • lek. Janusz Kalisz

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Elżbieta Zima-Chudy

Starsi asystenci:

 • lek. Tomasz Stachacz
 • lek. Małgorzata Górka-Szot
 • dr n.med. Tomasz Stapiński

Asystenci:

 • lek. Ewa Stępień

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • Wiesława Kardaś
Profil oddziału

Oddział Otolaryngologiczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle działa od 1967r. Pierwszym Ordynatorem i założycielem oddziału był lek. med. Marian Szura. Liczący obecnie 23 łóżka oddział zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem operacyjnym i zachowawczym schorzeń z zakresu otolaryngologii.

Zakres usług

W zakresie diagnostyki oddział wykonuje:

 • diagnozowanie chorób ucha i narządu równowagi z wykorzystaniem nowoczesnego audiometru i tympanometru,
 • diagnozowanie chorób nosa i zatok przynosowych,
 • diagnozowanie chorób jamy ustnej, gardła i ślinianek,v
 • diagnozowanie chorób krtani, tchawicy i oskrzeli,
 • diagnozowanie schorzeń przełyku.

W zakresie leczenia operacyjnego oddział wykonuje zabiegi:

 • W zakresie ucha:
  • operacje radykalne i zachowawcze,
  • operacje na wyrostku sutkowatym,
  • usuwanie polipów ucha,
  • usuwanie ciał obcych z ucha,
  • pobieranie wycinków ze zmian nowotworowych ucha do bad. hist.-pat.,
  • nacinanie krwiaków małżowiny usznej,
  • usuwanie wrodzonych przetok przedusznych,
  • drenaż /gromet/ jam bębenkowych przy wysiękowym zapaleniu uszu.
 • W zakresie nosa i zatok przynosowych:
  • operacje plastyczne przegrody nosa u dorosłych i u dzieci,
  • usuwanie polipów nosa,
  • operacje przerostu małżowin nosowych,
  • operacje zatok szczękowych zachowawcze i radykalne,
  • operacje zatok sitowych,
  • operacje torbieli szczęk i żuchwy,
  • plastyka przetok ustno-zatokowych,
  • repozycje złamań kości nosa,
  • nacinanie krwiaków i ropni przegrody nosa,
  • leczenie krwawień z nosa,
  • usuwanie ciał obcych z nosa,
  • punkcje zatok szczękowych.
 • W zakresie jamy ustnej i gardła:
  • usuwanie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego,
  • przycinanie przerośniętych migdałków podniebiennych u dzieci,
  • usuwanie zmian nowotworowych j.ustnej, języka i gardła,
  • usuwanie torbieli j.ustnej,
  • usuwanie kamieni ślinianki podżuchwowej,
  • nacinanie i drenaż ropni okołomigdałkowych, oraz zębopochodnych twarzy i szyi.
 • W zakresie krtani:
  • mikrochirurgiczne usuwanie polipów i innych zmian krtani,
  • pobieranie wycinków z guzów krtani.
 • W zakresie tchawicy i oskrzeli:
  • tracheotomia,
  • wykonywanie bronchoskopii tzw. sztywnej, w celu usuwania ciał obcych z tchawicy i oskrzeli lub pobierania wycinków do badania hist-pat z tchawicy i oskrzeli,
 • W zakresie przełyku:
  • wykonywanie oesophagoskopii u dzieci i u dorosłych w celu usuwania ciał obcych z przełyku oraz pobierania wycinków z guzów przełyku.
 • W zakresie twarzy i szyi:
  • usuwanie guzków łagodnych ze skóry twarzy i szyi,
  • usuwanie torbieli szyi,
  • usuwanie ślinianki podżuchwowej,
  • usuwanie węzłów chłonnych do badania hist.-pat.,
  • pobieranie wycinków z guzów szyi,
  • nacinanie ropni szyi.

W przyszłości planowane jest poszerzenie zakresu zabiegów o zabiegi endoskopowe nosa i zatok przynosowych /FESS/.

Inne informacje