Informacja o wpływie na środowisko

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Informacja o wpływie na środowisko

Informacja o wpływie wykonywanej przez jednostkę organizacyjną działalności na zdrowie ludzi i środowisko za rok 2023