Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego.

W tym czasie możesz też skorzystać z pomocy na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu (TPK). Wystarczy, że zadzwonisz pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnisz formularz na stronie https://dom.mz.gov.pl/nocna-swiateczna-opieka.

Miejsce udzielania świadczeń:

  • Szpital Specjalistyczny w Jaśle, ul. Lwowska 22, tel. 13 44 37 723
  • Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie, ul. Krakowska 11, tel. 13 44 15 674

Kiedy korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Skorzystaj z niej, jeśli Ty lub Twoje dziecko źle się czujecie i obawiasz się, że stan zdrowia pogorszy się do następnego dnia, ale nie ma zagrożenia życia. Udaj się do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz może zdecydować się na wizytę domową. Jeśli jednak Ty lub Twoje dziecko czujecie się źle, ale stan jest stabilny, poczekaj do następnego dnia. Zwróć się po pomoc do swojego lekarza POZ.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.