Poradnia Urologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Urologiczna

Lokalizacja

Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

Godziny pracy

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia nieczynne nieczynne 1500 – 1900  nieczynne nieczynne

Personel

  • lek. Mateusz Borek

Konsultacje urologiczne z zakresu poradnictwa osób dorosłych.

Badanie USG układu moczowego i gruczołu krokowego.

Stosowanie wlewek dopęcherzowych (m.in. BCG – terapia).

Specjalistyczne rozpoznawanie i leczenie przewlekłych schorzeń układu moczowego takich jak np. rozrost gruczołu krokowego, zakażenia układu moczowego i innych.

Poradnictwo w zakresie dalszego leczenia odpowiednich schorzeń wymagających interwencji zabiegowej, kierowanie na odpowiednie typy zabiegów, przygotowanie do zabiegów operacyjnych – kierowanie na wymagane badania obrazowe i laboratoryjne.

Kontrole pozabiegowe.

Stosowanie wlewek dopęcherzowych (m.in. BCG – terapia).

Okresowe wymiany cewników moczowych, przetok nadłonowych, przetok nerkowych.

Usuwanie szwów po zabiegach urologicznych.

Diagnostyka urodynamiczna dolnych dróg moczowych (pęcherz moczowy i cewka moczowa),

Kontynuacja leczenia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach Szpitala,

Konsultacja i leczenie pacjentów, kierowanych z innych jednostek ochrony zdrowia, wymagających specjalistycznej porady oraz ukierunkowania leczenia,

Kierowanie pacjentów na konsultacje i leczenie do innych poradni specjalistycznych oraz wysokospecjalistycznych ośrodków na terenie kraju.Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje