Harmonogram przyjęć planowych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Harmonogram przyjęć planowych

W celu usprawnienia pracy Izby Przyjęć, a w konsekwencji skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na planowe przyjęcie, Szpital Specjalistyczny w Jaśle wprowadził harmonogram przyjęć na poszczególne oddziały. Prosimy o zgłaszanie się do Izby Przyjęć Planowych w następujących godzinach:

 Nazwa oddziału Godziny przyjęć planowych
Oddział Otolatyngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej 08:00 – 8:30
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym08:30 – 9:00 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny z Pododdziałem Urologii09:00  9:30 
Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki09:30 – 10:00
10:30 – 11:00
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 10:00 – 10:30
Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 11:00 – 11:30
Oddział Geriatryczny 11:30 – 12:00
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW 12:00 – 12:30
Oddział Dermatologiczny  12:30 – 13:00
Oddział Diabetologiczny 13:00 – 13:30