Harmonogram przyjęć planowych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Harmonogram przyjęć planowych

W celu usprawnienia pracy Izby Przyjęć, a w konsekwencji skrócenia czasu oczekiwania pacjentów na planowe przyjęcie, Szpital Specjalistyczny w Jaśle wprowadził harmonogram przyjęć na poszczególne oddziały. Prosimy o zgłaszanie się do Izby Przyjęć Planowych w następujących godzinach:

 Nazwa oddziału  Godziny przyjęć planowych
Oddział Otolatyngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej  08:00 – 8:30
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 08:30 – 9:00 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny 09:00  9:30 
Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki 09:30 – 10:00
10:30 – 11:00
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii  10:00 – 10:30
Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Pododdziałem Gastroenterologicznym  11:00 – 11:30
Oddział Geriatryczny  11:30 – 12:00
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i WZW  12:00 – 12:30
Oddział Dermatologiczny   12:30 – 13:00
Oddział Diabetologiczny  13:00 – 13:30