Zespół ds. Etyki

W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle działa Zespół ds. Etyki. Do jego zadań należą:

 • Identyfikacje problemów etycznych występujących w Szpitalu Specjalistycznym
  w Jaśle.
 • Zapoznanie pracowników Szpitala ze zdefiniowanymi przez Zespół ds. Etyki
  problemami etycznymi, które mogą pojawić się w Szpitalu – poprzez umieszczenie
  ich na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Szpitala.
 • Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych do Zespołu ds. Etyki.
 • Reagowanie na zgłaszane lub zaobserwowane sygnały łamania Kodeksu Etyki
  Lekarskiej, Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej, Kodeksu Etyki Psychologa oraz
  Kodeksu Etyki Pracowników Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
 • Pomoc w rozwiązywaniu dylematów natury etycznej pracownikom szpitala,
  pacjentom, rodzinie / opiekunom pacjenta.
 • Rozstrzyganie spornych kwestii etycznych w zakresie działań diagnostyczno-
  terapeutycznych, praw pacjenta oraz relacji międzyludzkich w środowisku szpitalnym.
 • Przeciwdziałanie negatywnym praktykom i postawom personelu.
 • Przedstawianie analiz i wniosków do Dyrektora Szpitala.

Spotkania Zespołu w zakresie dylematów etycznych odbywają się w zależności od
potrzeb pacjentów i personelu.

Z członkami zespołu można się skontaktować poprzez dedykowany adres e-mail: etyka@szpital.jaslo.pl