Poradnia Otolaryngologiczna i Otolaryngologii Dziecięcej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Otolaryngologiczna i Otolaryngologii Dziecięcej

Lokalizacja

Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

Godziny pracy

Godziny otwarcia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 800 – 1305 800 – 1305 800 – 1305 800 – 1305 800 – 1305

Personel

 • lek. Elżbieta Zima-Chudy
 • lek. Tomasz Stachacz
 • lek. Ewa Stępień

Zakres usług

Poradnia Otolaryngologiczna świadczy usługi zdrowotne w zakresie porad, konsultacji specjalistycznych oraz:

 • badań okresowych (pracowników, uczniów) z Zakładu Medycyny Pracy,
 • punkcji zatok
 • płukania uszu,
 • paracentezy,
 • diagnostyki i leczenia zawrotów głowy,
 • usuwania szwów w okolicy głowy,
 • koagulacji naczyń krwionośnych nosa (krwotoki),
 • badania w kierunku nieżytu nosa (alergie),
 • leczenia po zabiegach operacyjnych,
 • konsultacji i leczenia po zakończonej hospitalizacji,
 • usunięcia ciała obcego z ucha,
 • pełnej diagnostyki zatok,
 • podcięcia wędzidełka,
 • leczenia i diagnostyki w zakresie głuchoty,
 • porażenia nerwu twarzowego – leczenie i diagnostyka,
 • zmiany opatrunków w okolicy głowy

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje