Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Lokalizacja

Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

Godziny pracy

   poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 – 1435  700 – 1435 700 – 1400  700 – 1435 700 – 1025

Personel

 • dr n. med. Szymon Niemiec
 • dr n. med. Zygmunt Sanocki
 • lek. Paweł Czech
 • lek. Marek Barański
 • lek. Leon Fliszkiewicz

Zakres usług

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 • świadczeń z zakresu porad i konsultacji specjalistycznych,
 • zaopatrywania ran i urazów chirurgicznych tkanek miękkich,
 • diagnostyki i leczenia bólów brzucha,
 • diagnostyki i leczenie bólów w obrębie kończyn,
 • leczenia oparzeń i odmrożeń,
 • wykonywania zabiegów chirurgicznych w zakresie małej chirurgii,
 • ustalania wskazań do leczenia szpitalnego,
 • kontynuacja leczenia po zabiegach szpitalnych,
 • szybkiej terapii onkologicznej.

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje