Poradnia Chorób Zakaźnych

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Chorób Zakaźnych
Lokalizacja

Jasło, ul. Lwowska 22
(Budynek Oddziału Zakaźnego)

Rejestracja
Godziny pracy
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
14:30 - 18:30
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00
14:30 - 18:30
---
Personel
 • lek. med. Lucyna Misiołek
 • lek. med. Krystyna Konieczny
 • lek. med. Małgorzata Jerzak
 • lek. med. Ewa Konieczna
Zakres usług

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

 • diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby i innych patologii wątroby,
 • diagnostyki i leczenia boreliozy,
 • diagnostyki toksoplazmozy ciężarnej,
 • kwalifikacji do szczepienia przeciw wściekliźnie, prowadzenie planowych szczepień przeciw wściekliźnie,
 • postępowania po ekspozycji zawodowej pracownika na choroby zakaźne,
 • prowadzenia pacjentów objętych Programem Terapeutycznym: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, typu C,
 • kontynuacji opieki poszpitalnej pacjentów,
 • konsultacji na potrzeby innych specjalistów.
Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje