Poradnia Endokrynologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Endokrynologiczna

Lokalizacja

Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne

Rejestracja

 

    • Osobista

    • Telefoniczna: 13 44 67 700

    • Wymagane skierowanie: Tak

Godziny pracy

Godziny otwarcia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny otwarcia 700 – 1435  nieczynne nieczynne  700 – 1800 nieczynne 

Personel

 

    • lek. Paweł Samborski

    • lek. Aneta Dacyl

Zakres usług

Poradnia Endokrynologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób tarczycy: wola guzowatego, nadczynności i niedoczynności tarczycy, zapaleń tarczycy. W ramach powyższej diagnostyki wykonuje się w poradni USG tarczycy i biopsję cienkoigłową celową pod kontrolę USG zmian ogniskowych tarczycy (w Pracowni USG).

Uwagi

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.

Inne informacje