Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  • Jasło, ul. Lwowska 22

Kierownik Oddziału 13 44 37 660
Pielęgniarka Oddziałowa 13 44 37 625
Dyżurka lekarska 13 44 37 626
Dyżurka pielęgniarska 13 44 37 624

Kierownik oddziału:

 • lek. Grzegorz Litwicki

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Łukasz Rak

Starsi asystenci:

 • lek. Sławomir Dunaj
 • lek. Ewa Błach-Hombesch
 • lek. Luiza Macieik-Wójcik
 • lek. Grażyna Białek
 • lek. Aleksandra Hajkuś-Kosiek
 • lek. Agnieszka Wiśniowska
 • lek. Maciej Szybieniecki vel Szybiński

Młodsi asystenci:

 • lek. Volodymir Leonov
 •  

Kierownik ds. pielęgniarek:

 • mgr Anna Pikuła

Zastępca Kierownika ds. pielęgniarek:

 • mgr Beata Śmietana
Zakres usług

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń w zakresie znieczulenia chorych do zabiegów chirurgicznych oraz badań diagnostycznych będących w zakresie istniejących w szpitalu oddziałów zabiegowych. Wykonywane są zarówno znieczulenia ogólne, sedoanalgezja jak i przewodowe. Oddział Intensywnej Terapii hospitalizuje chorych w stanach zagrożenia życia, wymagających mechanicznej wentylacji płuc. W ramach leczenia wykonywane są: bronchofiberoskopia, terapia nerkozastępcza, monitorowanie funkcji życiowych, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, wykonywanie wkłuć centralnych, fizjoterapia.