Oddział Psychiatryczny

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Psychiatryczny
 • Jasło, ul. Za Bursą 1

Centrala (portiernia)13 44 63 041
Kierownik oddziału13 44 37 733
Dyżurka lekarska13 44 37 734
Dyżurka pielęgniarska13 44 37 732
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego13 44 37 735

Kierownik oddziału:

 • lek. Ewa Teneta, specjalista psychiatra

Lekarze specjaliści psychiatrii:

 • lek. Andrzej Wierzba
 • lek. Monika Wickowska
 • lek. Klemens Hłodzik

Asystenci:

 • lek. Michał Burbelka

Młodsi asystenci:

 • lek. Michał Nowak
 • lek. Dorota Jasińska
 • lek. Maciej Jedynak

Psycholodzy:

 • mgr Magdalena Węgrzyn-Grasela (specjalista z psychologii klinicznej)
 • mgr Paweł Stachowicz (psycholog)
 • mgr Magdalena Gorczyca (psycholog)
 • mgr Marcelina Gabańska-Skóra (psycholog)

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

 • Lucyna Wątroba
Zakres usług

W ramach Oddziału prowadzone są: diagnostyka, leczenie oraz wstępna rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi (zaburzenia organiczne, psychozy, zaburzenia afektywne, zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i występujące pod postacią somatyczną). Pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa, interwencje socjalne, Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Specjalistycznego.

Inne informacje