Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kierownik Oddziału13 44 37 660
Pielęgniarka Oddziałowa13 44 37 625
Dyżurka lekarska13 44 37 626
Izba Przyjęć13 44 37 624

Kierownik oddziału:

  • lek. Grzegorz Litwicki

Z-ca kierownika oddziału:

  • lek. Łukasz Rak

Starsi asystenci:

  • lek. Sławomir Dunaj
  • lek. Ewa Błach-Hombesch
  • lek. Luiza Macieik-Wójcik
  • lek. Grażyna Białek
  • lek. Aleksandra Hajkuś-Kosiek

Młodsi asystenci:

  • lek. Volodymir Leonov

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • mgr Ewa Poniatowska

Z-ca Kierownika ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • Marta Mielech

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii udziela świadczeń w zakresie znieczulenia chorych do zabiegów chirurgicznych oraz badań diagnostycznych będących w zakresie istniejących w szpitalu oddziałów zabiegowych. Wykonywane są zarówno znieczulenia ogólne, sedoanalgezja jak i przewodowe. Oddział Intensywnej Terapii hospitalizuje chorych w stanach zagrożenia życia, wymagających mechanicznej wentylacji płuc. W ramach leczenia wykonywane są: bronchofiberoskopia, terapia nerkozastępcza, monitorowanie funkcji życiowych, żywienie pozajelitowe i dojelitowe, wykonywanie wkłuć centralnych, fizjoterapia.