Oddział Pediatrii i Alergologii

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Pediatrii i Alergologii
 • Jasło, ul. Lwowska 22
  • Główny budynek szpitala
   • Budynek B, parter (zobacz lokalizację)
   • UWAGA! Na czas remontu oddział został przeniesiony do pomieszczeń Oddziału Dermatologii

Kierownik Oddziału13 44 37 620
Pielęgniarka Oddziałowa13 44 37 619
Dyżurka lekarska13 44 37 622
Dyżurka pielęgniarek13 44 37 621

Kierownik oddziału:

 • lek. Barbara Urbanik

Z-ca kierownika oddziału:

 • lek. Elżbieta Dańko-Bieńkowska

Starsi asystenci:

 • dr n. med. Łukasz Błażowski
 • lek. Wiesława Lasik-Leśniak
 • lek. Katarzyna Augustynek
 • lek. Katarzyna Jabłońska
 • dr n.med. Joanna Kazanecka

Młodsi asystenci:

 • lek. Róża Hajkuś
 • lek. Katarzyna Leszczyńska
 • lek. Aleksandra Lupa-Krasowska
 • mgr Adriana Tora (psycholog)

Kierownik ds. pielęgniarek

 • Grażyna Sajdak
Profil oddziału

Oddział Pediatrii i Alergologii w Jaśle posiada 36 łóżek. Prowadzi działalność medyczną w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wieku rozwojowego od 0 do 18 lat w tym chorób układu oddechowego, pokarmowego, układu krążenia, nerek i dróg moczowych, chorób układu krwiotwórczego i nerwowego.

Procedury medyczne są wykonywane w oparciu o sprzęt specjalistyczny znajdujący się w Oddziale i Szpitalu, w tym Pracownie: Rentgenodiagnostyczna, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Ultrasonograficzna.

Personel Oddziału Dziecięcego to lekarze specjaliści i kompetentny zespół pielęgniarski, który systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Oddział posiada akredytację w zakresie prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii – 4 miejsca szkoleniowe.

W Oddziale mogą przebywać z dziećmi rodzice lub opiekunowie przez całą dobę. Jest też pokój zabaw wyposażony w sprzęt zabawki, które umilają pobyt pacjenta w Szpitalu.

Inne informacje