Oddział Diabetologiczny

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Oddział Diabetologiczny

Dyżurka lekarska13 44 37 718
Dyżurka pielęgniarek13 44 37 717
Pielęgniarka Oddziałowa13 44 37 716

Kierownik oddziału:

  • lek. Piotr Pluta

Z-ca kierownika oddziału:

  • lek. Edyta Hałucha

Starsi asystenci:

  • lek. Małgorzata Nowak-Bieńkowska

Młodsi asystenci:

  • lek. Krzysztof Domagała
  • mgr Alina Znój /psycholog/

Kierownik ds. pielęgniarek i niższego personelu medycznego:

  • Urszula Mika
Inne informacje

Poradnia Diabetologiczna