Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
Lokalizacja
Jasło, ul. Fryderyka Chopina 38
(Poradnie Specjalistyczne)
Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja
Godziny pracy
Godziny otwarciaponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek 
Godziny otwarcia700 – 1800 700 – 1435 700 – 1400 700 – 1500 700 – 1435 
Personel
  • lek. Aneta Chruszcz-Mejza
  • dr n. med. Łukasz Pietrus
  • lek. Halina Wróblewska-Chruszcz
Zakres usług

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna świadczy usługi zdrowotne w zakresie:

  • leczenia pacjentek z chorobami ginekologicznymi, diagnostyki i leczenia bólów brzucha, piersi,
  • opieki nad kobietą ciężarną,
  • udzielania porad i konsultacji na potrzeby innych specjalistów tj. chirurga, dermatologa,
  • usuwania szwów po zabiegu operacyjnym, cięciu cesarskim,
  • ustalania wskazań do leczenia szpitalnego, kontynuacja leczenia po zabiegu operacyjnym, kontynuacja leczenia po zakończonej hospitalizacji,
  • pełnego zakresu badań: pobieranie cytologii, USG przez powłoki brzuszne i dopochwowe, KTG,
  • edukacji pacjentek w formie informatorów i ulotek.
Uwagi
Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (osobiście lub przesłać pocztą) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy. Termin liczony jest od następnego dnia po dokonaniu wpisu na listę. Jeśli pacjent nie zgłosi się na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a świadczeniodawca zwraca mu oryginał skierowania. Pacjent nie zostanie skreślony z listy oczekujących, jeśli udowodni, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu niemożliwego do zapobieżenia nadzwyczajnego zdarzenia (siły wyższej). Wniosek o przywrócenie na listę pacjent winien zgłosić niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 7 dni od niezgłoszenia się na wizytę w ustalonym terminie. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń onkologicznych i świadczeń udzielanych bez skierowania. Termin wizyty do poradni można ustalić osobiście, telefonicznie i poprzez e-rejestrację. Uprasza się pacjentów o potwierdzenie zgłoszenia się na wizytę na dwa dni przed terminem wizyty. Natomiast pacjent, gdy nie może stawić się na wizytę w umówionym terminie, również powinien poinformować o tym świadczeniodawcę, biorąc pod uwagę dobro innych oczekujących na świadczenie pacjentów.
Inne informacje