Zakład Diagnostyki Obrazowej

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Zakład Diagnostyki Obrazowej