Centrum Rehabilitacji

Szpital Specjalistyczny w Jaśle Centrum Rehabilitacji
Lokalizacja
Jasło, ul. Kraszewskiego 13
(Centrum Rehabilitacji, I piętro)
Poradnie Specjalistyczne
Zakres usług

W ramach Centrum Rehabilitacji działają następujące jednostki organizacyjne:

Oferujemy usługi medyczne w zakresie kompleksowej rehabilitacji:

 • porady lekarskie w Poradni Rehabilitacji,
 • rehabilitację ambulatoryjną i w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej w wielu schorzeniach:
  • zespoły bólowe kręgosłupa,
  • choroby reumatoidalne,
  • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa i stawów,
  • rehabilitacja pourazowa,
  • schorzenia ortopedyczne,
  • choroby układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego,
  • wady postawy u dzieci i młodzieży
Inne informacje